Rudi Kamri Tuding Ridwan Kamil Ngemis Untuk Pembangunan Masjid Al Mumtadz

Rudi Kamri berpendapat sambutan terhadap Eril anak Ridwan Kamil terlalu berlebihan.