Pengertian Sholat Dalam Fathul Muin

Sholat menurut istilah Syara’ ialah Beberapa ucapan dan per buatan tertentu, yang diawali dengan takbir